vertrouwd met arbeidszaken
Zorgportfolio | Digitaal portfolio voor verpleegkundigen en verzorgenden

Het Zorgportfolio is een gratis digitaal portfolio voor alle verpleegkundigen en verzorgenden. Gratis omdat de sociale partners in de universitaire ziekenhuizen en ziekenhuisbranche, de gehandicaptenzorg , de geestelijke gezondheidszorg en de verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg van mening zijn dat het voor verpleegkundigen en verzorgenden belangrijk is dat zij hun deskundigheidsbevordering goed bij kunnen houden.

In deze digitale map kan worden beschreven: wat je kunt, waaruit dat blijkt en hoe je jezelf verder wilt ontwikkelen. Dit digitale portfolio is dus een soort uitgebreid CV. Een duidelijke beschrijving van je werkervaring, gevolgde opleiding(en), cursussen en overige kennis en vaardigheden. Als je alle gegevens volledig invult, krijg je een compleet overzicht dat je straks kunt gebruiken voor je herregistratie in het BIG-register. Als handig hulpmiddel hebben we een rekenmodule toegevoegd waarmee je uit kunt rekenen of je voldoet aan de werkervaringeis die nodig is voor de herregistratie.

Jouw informatie in dit digitale portfolio is goed beveiligd door je eigen inlognaam en wachtwoord. Zonder jouw toestemming kan niemand deze gegevens inzien.

» Het Zorgportfolio geeft inzicht in je ontwikkeling als verpleegkundige/verzorgende! Wacht niet langer en vul je gegevens in. [LOGIN]